Berichten gevonden onder: SPA

Peuters doen mee aan schoenendoosactie

De afgelopen weken zijn de peuters van vier verschillende locaties van Stichting Peuterwerk Albrandswaard druk in de weer geweest met het versieren van schoenendozen. Dit allemaal in het kader van de schoenendoosactie waarbij kinderen in arme landen een mooi versierde en gevulde schoenendoos ontvangen. Zowel bij de peuters als bij hun ouders was het enthousiasme groot. Aan de hand van verschillende prentenboeken werd er aan de peuters uitgelegd wat samen delen inhoud. Zo luisterden ze bijvoorbeeld naar het verhaal over ‘de mooiste vis van de zee’ die zijn mooie glanzende schubben uitdeelde en daardoor heel veel vriendjes en vriendinnetjes blij maakte. Ook het boek ‘kleine muis zoekt een huis’ werd gebruikt om de peuters uit te leggen dat het niet zo vanzelfsprekend is dat iedereen een huis of speelgoed heeft. Vol enthousiasme werd er geverfd, gekleurd en geplakt met als resultaat zo’n 44 prachtig versierde dozen. Aan de ouders werd gevraagd om spulletjes mee te nemen om in de dozen te stoppen. Daar werd ook door veel ouders enthousiast gehoor aan gegeven. Uiteraard hebben de peuters flink geholpen met het vullen van de dozen. We kijken met elkaar terug op een fijne en geslaagde actie en zijn blij dat we met elkaar ons steentje hebben kunnen bijdragen.

schoendoos-actie (003)

Lees verder...

Geslaagde ouderavond

Op dinsdagavond 6 juni werd er voor alle ouders van de S.P.A. een ouderavond gehouden. Deze avond bestond uit twee delen. Voor de pauze werd verteld hoe er op de peutergroepen van de S.P.A. gewerkt wordt met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De pedagogisch medewerkers bieden de peuters elk groepsdagdeel activiteiten aan, die hun ontwikkeling bevordert. Deze activiteiten zijn “verpakt” in een thema. Op die manier wordt de taal- en spraak ontwikkeling, voorbereidend rekenen, (senso)motorische ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd en worden peuters spelenderwijs voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Foto gastspreker

Na de pauze kregen de ouders voorlichting over wat te doen bij ongelukjes in en om het huis. De gastspreker vertelde op een enthousiaste manier wat ouders kunnen doen bij dergelijke ongelukjes en hoe deze zijn te voorkomen. Ouders werden als “slachtoffer” gebruikt en daardoor wist de gastspreker goed over te brengen, hoe je in dergelijke situaties moet handelen. Wij kijken terug op een geslaagde informatieavond!

Foto gastspreker 2

Lees verder...

Wijkbus 602 komt in de omgeving van alle peuteropvang locaties

Wijkbus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkbus lijn 602 rijdt rond in de kernen Poortugaal, Rhoon en Portland van de gemeente Albrandswaard. Met deze wijkbus zijn alle locaties van de S.P.A. bereikbaar. Daarnaast is voor ouders ook bijvoorbeeld het consultatiebureau in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Rijsdijk 15 in Rhoon makkelijker te bereiken.

Lees verder...

Ouderavond van de S.P.A. druk bezocht

Op dinsdag 11 oktober 2016 vond de jaarlijkse ouderavond van de S.P.A. plaats. De avond werd druk bezocht door veel geïnteresseerde ouders.

Wat te doen bij ongelukjes in en om het huis en hoe te voorkomen? Gastspreker André de Rijke wist over eerste hulp bij dit soort ongelukken heel veel te vertellen en deed dit met veel humor. Voor we het wisten was het afgesproken uur aan spreektijd al weer voorbij. Omdat André aan een aantal onderwerpen niet is toegekomen, is hij door de oudercommissies direct uitgenodigd voor een vervolg avond. Deze ouderavond waarop André ons dan nog meer kan vertellen over eerste hulp bij ongelukjes in en om het huis zal vermoedelijk in het voorjaar 2017 plaats vinden. 

img_4060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals elk jaar was er na de presentatie gelegenheid om op de kunstmarkt prachtige werkjes van de peuters te kopen. De opbrengst van deze kunstwerkjes gaat naar een goed doel. Dit jaar de Cliniclowns!

 

 

Lees verder...

Dreumesgroep Pip is verhuisd

De zomervakantie is inmiddels al weer even achter de rug en de dreumesen van groep Pip spelen er alweer een aantal weken vrolijk op los. De eerste speeldag kwamen ze nieuwsgierig om een hoekje kijken. Samen met mama, papa, oma of opa stapten ze voorzichtig de groep binnen. Het was wel even wennen en niet alleen omdat het weer de eerste dag na de vakantie was…. De Pip dreumesgroep is na de zomervakantie namelijk verhuisd naar locatie ‘Tinkerbell’ aan de Havendam 4 in Rhoon.

Inmiddels hebben zowel de dreumesen als hun ouders hun draai gevonden en wordt er elke woensdagochtend van 9.30 – 11.00 uur heerlijk gespeeld. De poppenhoek, de auto’s, de boerderij of een heuse werkbank om aan te klussen: de dreumesen vinden het allemaal geweldig. Ook wordt er enthousiast meegedaan aan de knutselactiviteiten. Kleuren, plakken of lekker verven: het is een hele belevenis. Dit alles onder het toeziend oog van mama, papa, opa of oma en de leidsters.

Lijkt het u leuk om ook met uw dreumes te komen spelen op dreumesgroep Pip of dreumesgroep Woezel in Portland, in contact te komen met andere ouders en gezellig samen te zijn, informeert u hier gerust eens naar! Informatie: Stichting Peuterwerk Albrandswaard, 010-5011950 (maandag en donderdag van 9.00 – 11.00). Of klik naar dreumesgroepen voor het aanmeldformulier.

foto-dreumesgroep

 

Lees verder...

Pedagogisch medewerkers gediplomeerd in Voor- en Vroegschoolse Educatie

Gediplomeerde medewerkers S.P.A.

 

 

Pedagogisch medewerkers van het peuterwerk in Albrandswaard werken aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de groepen.

 

Op maandagavond 14 maart 2016 hebben alle medewerkers van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard de anderhalf jaar durende training Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) afgerond. Op de peutergroepen van de S.P.A. is de erkende VVE-methode “Doe meer met Bas” ingevoerd en de pedagogisch medewerkers zijn nu allen VVE-gediplomeerd. Door met thema’s te werken op de peutergroepen worden ontwikkelingsgebieden als Nederlandse taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek gericht gestimuleerd. Daarnaast wordt de kinderen op de groep in kleinere educatieve kringen en ook individueel extra ondersteuning aangeboden. Ouders worden op allerlei manieren bij dit proces betrokken en oefenen thuis de Nederlandse taal met de kinderen door voor te lezen of spelletjes te doen. Hiermee kan de S.P.A. de kinderen nog beter begeleiden, zodat zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en een goede aansluiting kunnen maken op de basisschool.

Lees verder...
 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.