Berichten gevonden onder: SPA

Opbrengst goede doelen actie

Op 6 maart jl. vond de jaarlijkse ouderavond van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard plaats. Wij waren heel blij dat meer dan 100 ouders naar deze avond kwamen en gebruikt speelgoed en kleding afgaven bij de vrachtwagen, die voor dat doel buiten klaar stond. In dezelfde week werd alles gesorteerd en weggebracht naar regionale goede doelen.

Tijdens de ouderavond werd ook een kunstmarkt gehouden. Ouders konden een door hun kind gemaakt kunstwerkje kopen. De verkoop van deze werkjes heeft € 904,55 opgebracht. Van dit bedrag is er voor Stichting Uniek in Barendrecht een grote hoeveelheid aan kleding voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar gekocht. Ook zijn er babyspullen gekocht, waarmee pakketten gemaakt zijn voor een verloskundigenpraktijk in de regio. Afgelopen week is dit alles weggebracht naar deze goede doelen. Met dank aan de leden van de oudercommissies voor hun inzet en het vele werk dat zij aan deze actie gehad hebben en met dank aan alle ouders van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard voor hun donatie, kijken wij terug op een zeer geslaagde actie!

OC kleding Uniek

 

Lees verder...

Goede doelen actie

De oudercommissies van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard hebben afgelopen week een zeer geslaagde “goede doelen actie” gehouden. Op dinsdagavond 6 maart was de jaarlijkse ouderavond. Tijdens deze avond konden ouders goederen doneren als kleding voor kinderen van 0-4 jaar, hydrofiele luiers, kinderschoenen, speelgoed en dergelijke. Er werd tijdens de ouderavond een kunstmarkt gehouden en van de opbrengst hiervan werden weer luiers, billendoekjes en dergelijke aangeschaft. Supermarkt Plus uit Poortugaal hoorde van de actie en doneerde spontaan dozen babydoekjes. Ook de vrachtwagen waarin de spullen verzameld en weggebracht werden, werd kosteloos ter beschikking gesteld.

De voor deze actie gekozen goede doelen waren de kledingbank van Stichting Uniek in Barendrecht, Stichting Vluchtelingenwerk Albrandswaard en een verloskundigenpraktijk. Op donderdagavond 8 maart werden de gedoneerde goederen door meer dan 25 vrijwilligers gesorteerd. Omdat er grandioos veel was gedoneerd werd dit een lange avond. Op zaterdag 10 maart werden er pakketten gemaakt, die diezelfde dag nog werden weggebracht naar de goede doelen. Zelfs de lokale radio besteedde aandacht aan de actie en hierdoor meldde zich nog een mevrouw uit Hoogvliet, die veel doet voor minima en voor mensen, die net niet in aanmerking komen voor reguliere hulp. Ook hier zijn nog spullen gebracht. De Stichting Peuterwerk Albrandswaard wil de oudercommissies, de ouders en de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet, waardoor “deze goede doelen actie” een groot succes mocht worden en er veel mensen blij gemaakt kunnen worden!

Sorteren

Lees verder...

Druk bezochte ouderavond

Op  dinsdagavond 6 maart werd een door meer dan 100 ouders bezochte ouderavond van de Stichting Peuterwerk gehouden. Deze jaarlijkse avond was zoals altijd georganiseerd door de leden van de oudercommissies van de vijf locaties van de S.P.A. Dit jaar hadden zij het groots aangepakt. Allereerst werd er een presentatie over peuterpuberteit gehouden door jeugdverpleegkundigen van het CJG. Daarna vertelden twee medewerkers van Stichting Uniek uit Barendrecht over hun kledingbank. Deze stichting is samen met Stichting Vluchtelingenwerk Albrandswaard en een verloskundigenpraktijk als goede doel gekozen voor de inzamelactie. Ouders was gevraagd kleding voor kinderen van 0-4 jaar, hydrofiele luiers, schoenen, speelgoed en dergelijke te doneren. Tijdens de avond was er al een vrachtwagen vol met gedoneerde goederen naar een verzamelpunt gereden. Hier zullen de goederen nog gesorteerd worden, waarna ze naar de diverse doelen gebracht gaan worden. Aan het eind van de ouderavond konden ouders ook nog een door hun peuter zelfgemaakt kunstwerkje kopen op een kunstmarkt. De opbrengst hiervan is uiteraard ook bestemd voor de genoemde lokale doelen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde ouderavond en zijn blij dat de ouders met elkaar dus een vrachtwagen vol goederen gedoneerd hebben. Een prachtig resultaat!!!

Vrachtauto

 

Lees verder...

Peuters doen mee aan schoenendoosactie

De afgelopen weken zijn de peuters van vier verschillende locaties van Stichting Peuterwerk Albrandswaard druk in de weer geweest met het versieren van schoenendozen. Dit allemaal in het kader van de schoenendoosactie waarbij kinderen in arme landen een mooi versierde en gevulde schoenendoos ontvangen. Zowel bij de peuters als bij hun ouders was het enthousiasme groot. Aan de hand van verschillende prentenboeken werd er aan de peuters uitgelegd wat samen delen inhoud. Zo luisterden ze bijvoorbeeld naar het verhaal over ‘de mooiste vis van de zee’ die zijn mooie glanzende schubben uitdeelde en daardoor heel veel vriendjes en vriendinnetjes blij maakte. Ook het boek ‘kleine muis zoekt een huis’ werd gebruikt om de peuters uit te leggen dat het niet zo vanzelfsprekend is dat iedereen een huis of speelgoed heeft. Vol enthousiasme werd er geverfd, gekleurd en geplakt met als resultaat zo’n 44 prachtig versierde dozen. Aan de ouders werd gevraagd om spulletjes mee te nemen om in de dozen te stoppen. Daar werd ook door veel ouders enthousiast gehoor aan gegeven. Uiteraard hebben de peuters flink geholpen met het vullen van de dozen. We kijken met elkaar terug op een fijne en geslaagde actie en zijn blij dat we met elkaar ons steentje hebben kunnen bijdragen.

schoendoos-actie (003)

Lees verder...

Wijkbus 602 komt in de omgeving van alle peuteropvang locaties

Wijkbus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkbus lijn 602 rijdt rond in de kernen Poortugaal, Rhoon en Portland van de gemeente Albrandswaard. Met deze wijkbus zijn alle locaties van de S.P.A. bereikbaar. Daarnaast is voor ouders ook bijvoorbeeld het consultatiebureau in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Rijsdijk 15 in Rhoon makkelijker te bereiken.

Lees verder...

Pedagogisch medewerkers gediplomeerd in Voor- en Vroegschoolse Educatie

Gediplomeerde medewerkers S.P.A.

 

 

Pedagogisch medewerkers van het peuterwerk in Albrandswaard werken aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de groepen.

 

Op maandagavond 14 maart 2016 hebben alle medewerkers van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard de anderhalf jaar durende training Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) afgerond. Op de peutergroepen van de S.P.A. is de erkende VVE-methode “Doe meer met Bas” ingevoerd en de pedagogisch medewerkers zijn nu allen VVE-gediplomeerd. Door met thema’s te werken op de peutergroepen worden ontwikkelingsgebieden als Nederlandse taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek gericht gestimuleerd. Daarnaast wordt de kinderen op de groep in kleinere educatieve kringen en ook individueel extra ondersteuning aangeboden. Ouders worden op allerlei manieren bij dit proces betrokken en oefenen thuis de Nederlandse taal met de kinderen door voor te lezen of spelletjes te doen. Hiermee kan de S.P.A. de kinderen nog beter begeleiden, zodat zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en een goede aansluiting kunnen maken op de basisschool.

Lees verder...
 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.