Geslaagde ouderavond

Op dinsdagavond 6 juni werd er voor alle ouders van de S.P.A. een ouderavond gehouden. Deze avond bestond uit twee delen. Voor de pauze werd verteld hoe er op de peutergroepen van de S.P.A. gewerkt wordt met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De pedagogisch medewerkers bieden de peuters elk groepsdagdeel activiteiten aan, die hun ontwikkeling bevordert. Deze activiteiten zijn “verpakt” in een thema. Op die manier wordt de taal- en spraak ontwikkeling, voorbereidend rekenen, (senso)motorische ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd en worden peuters spelenderwijs voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Foto gastspreker

Na de pauze kregen de ouders voorlichting over wat te doen bij ongelukjes in en om het huis. De gastspreker vertelde op een enthousiaste manier wat ouders kunnen doen bij dergelijke ongelukjes en hoe deze zijn te voorkomen. Ouders werden als “slachtoffer” gebruikt en daardoor wist de gastspreker goed over te brengen, hoe je in dergelijke situaties moet handelen. Wij kijken terug op een geslaagde informatieavond!

Foto gastspreker 2

Laat een reactie achter

 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.