Kikkers op De Blokkendoos

Het nieuwe thema voor de komende weken is “KIKKERS”.

Niet alleen de kikker komt aan bod, maar we leren en werken ook over de kikkervisjes en over kikkerdril. En natuurlijk hebben we een bak met “donderkopjes” in ons lokaal staan. Ook d.m.v. boeken bekijken we het proces van kikkerdril tot kikker.

De woorden: de kikker, het kikkervisje, de sloot, de kikkerdril, de pootjes, de staart, groeien en het schepnet staan centraal en komen ook regelmatig aan bod in de kleine kringen en in de rijmpjes en liedjes die we met elkaar zingen.

Ook worden er weer veel boeken bekeken en voorgelezen. Hiermee worden de peuters uitgedaagd om taal te gebruiken en ontstaan er leuke kringgesprekjes.

Op rekengebied tellen we de sprongen van de grote kikker die door de kring springt. En natuurlijk springen we achter de kikker aan door het lokaal.

Ook bekijken we leliebladeren en tellen we de bladeren. Welk lelieblad is het grootst en welke het kleinst?

En met elke groep maken we een uitstapje naar de kikkertuin in Poortugaal!

 

groene_kikker_5_1

Dag kleine kikker!

Dag kleine kikker bij ons in de sloot.

Eerst was je klein, maar nu ben je groot.

Je werd als een vis uit een eitje geboren

en toen kreeg je pootjes van achter en van voren.

Je staartje werd kleiner,

het is werkelijk waar.

En toen kon je springen,

want nu ben je klaar.

Dag kleine kikker bij ons in de sloot.

Eerst was je klein, maar nu ben je groot.

Spelenderwijs leren wij heel veel en komen de taalontwikkeling, het voorbereidend rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de (senso) motorische ontwikkeling aan bod.