Aanmelden & Tarieven

Aanmelding
Vanaf achttien maanden kan een kind worden aangemeld bij de administratie. Na aanmelding wordt een informatieboekje en een inschrijfformulier toegezonden. Dit formulier kan ingevuld aan de administratie geretourneerd worden. De administratie schrijft de peuter dan in en verstuurt een bevestiging van de inschrijving naar de ouders.
Eventueel kan ook via deze site een ingevuld inschrijfformulier per email aan de administratie gestuurd worden.

ONZE PEUTERGROEPEN EN OOK DE DREUMESGROEP HEBBEN MOMENTEEL LANGE WACHTLIJSTEN. OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN IS HET BELANGRIJK OM UW KIND OP TIJD IN TE SCHRIJVEN. VOOR DE PEUTERGROEP IS DIT BIJ VOORKEUR WANNEER UW KIND 18 MAANDEN IS.

Download het inschrijfformulier

Plaatsing

Wanneer de definitieve plaatsingsdatum bekend is, wordt een plaatsingsovereenkomst toegezonden. Een kopie van deze plaatsingsovereenkomst dient door de ouders voor akkoord te worden ondertekend en uiterlijk zeven dagen na ontvangst geretourneerd te worden aan de administratie.

Automatische incasso
Samen met de plaatsingsovereenkomst ontvangen ouders een “machtiging automatisch incasso”. Wanneer ouders kiezen voor automatisch incasso ontvangt men korting op de tarieven.
Op het machtigingsformulier kunnen ouders aangeven of men de nota wenst te ontvangen via de mail.
Indien men niet voor automatisch incasso kiest, ontvangt de ouder de maandrekening van de pedagogisch medewerksters van hun kind.

Bereikbaarheid administratie
Janneke Timmer

Foto

 

 

 

 

 

 

 

Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
Telefoon : 010-5011950 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.

Afmelding
Aangenomen wordt dat een kind tot het vierde jaar op de peuteropvang blijft. Bij voortijdig verlaten van de peutergroep geldt een opzegtermijn van twee maanden. De peuter dient dan schriftelijk te worden afgemeld bij de administratie.

Aanmelden kinderen met bijzonderheden
Op het inschrijfformulier is ruimte waar ouders bijzonderheden over gezondheid, lichamelijke gebreken, ontwikkelingsachterstand, opvallend gedrag e.d. kunnen invullen. De pedagogisch medewerksters zijn hier graag vóór plaatsing van op de hoogte. In geval van dergelijke bijzonderheden kan het zijn dat zij uw peuter en u thuis bezoeken om kennis te maken en om, samen met u, te bekijken of de peutergroep wel geschikte opvang kan bieden aan uw peuter. Wanneer dan tot plaatsing wordt overgegaan, hanteert de Stichting een proeftijd van drie maanden.
Mochten – na plaatsing van een peuter – dergelijke bijzonderheden zich alsnog openbaren, dan geldt ook in die omstandigheid een proeftijd van drie maanden.

Mogelijkheid om meer dan twee keer te komen spelen
Per groep worden er maximaal zestien peuters geplaatst. Alleen op locatie Tinkerbell mogen maximaal vijftien peuters in een groep geplaatst worden. In elke peutergroep kunnen extra spelers komen spelen: Extra keren spelen kan uiteraard alleen wanneer er in een groep nog kindplaatsen onbezet zijn;

Ouders kunnen hun kind opgeven bij de administratieve kracht. Zij draagt er zorg voor dat het kind op een dagdeel voor extra spelen geplaatst wordt. Zij kan ouders alle informatie verstrekken over op welke dagdelen en op welke locaties er nog ruimte is om extra te spelen.
Mochten alle plaatsen voor het extra spelen bezet zijn, dan kan de peuter op een wachtlijst “extra spelen” geplaatst worden. De datum van aanvraag voor een extra keer spelen bepaalt de volgorde van eventuele plaatsing. Zodra het kind aan de beurt is om extra te gaan spelen, ontvangen de ouders dan schriftelijk bericht.
Voor deze extra keren spelen geldt geen opzegtermijn, in tegenstelling tot de vaste dagdelen.

TARIEVEN INSCHRIJF- EN VERZEKERINGSKOSTEN 2019

Met automatisch incasso

Zonder automatisch incasso


Inschrijfkosten

 € 12,00

€ 14,00


Verzekering

 €   8,00

€ 10,00


Bovenstaande kosten worden éénmalig in rekening gebracht op de eerste maandnota.
De jaarbijdrage voor het peuterwerk wordt in 12 gelijke maandelijkse bedragen in rekening gebracht.

TARIEVEN STANDAARDPLAATS 2020

Indien de ouders behoren tot de groep tweeverdieners, dan kunnen zij in de kosten voor het peuterwerk een tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan ook bij een één-ouder-gezin met inkomen uit arbeid. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst dienen ouders het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer van de locatie van hun kind te vermelden.

Let op:
Het is verstandig om de kinderopvangtoeslag direct na ontvangst van de plaatsingsovereenkomst aan te vragen bij de belastingdienst. De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag met maximaal drie maanden terugwerkende kracht uit. Wacht dus niet met de aanvraag van de kinderopvangtoeslag tot het einde van het jaar om een geheel jaar terug te vragen!

jaartarief 2020

met automatisch incasso

 zonder automatisch incasso


Ouderbijdrage maandelijks bij

ochtend/ochtend

€ 2.774,40

€ 231,20

 

€ 235,72


ochtend/middag

€ 2.378,16

€ 198,18

 

€ 202,00


(extra) ochtend

€ 1.387,20

€ 115,60

€ 117,86


(extra) middag

€    990,96

€   82,58

 

€   84,14

Als beide ouders (gedeeltelijk) werken bestaat er recht op het ontvangen van kinderopvangtoeslag (KOT). Dit recht is er ook voor een eenoudergezin waarvan de ouder een baan heeft.

Onderstaand een aantal voorbeelden van de eigen bijdrage voor de opvang nadat de kinderopvangtoeslag is ontvangen.

Voorbeeld 1:

Stel ouder 1 verdient € 20.000,00 per jaar en ouder 2 € 16.000,00 per jaar. Samen hebben ze dan in 2020 een modaal inkomen van € 36.000,00. De ouders hebben 1 kind dat op twee ochtenden per week naar de peutergroep gaat. Daarnaast voldoen de ouders aan de voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag (zie voor de voorwaarden de site van de Belastingdienst). Ze ontvangen per maand een toeslag van € 197,00, op jaarbasis € 2.364,00. Zelf betalen deze ouders voor de peutergroep € 34,20 per maand, op jaarbasis € 410,40.

Voorbeeld 2:

Stel ouder 1 verdient € 30.000,00 per jaar en ouder 2 € 20.000,00 per jaar. Samen hebben ze dan in 2020 een inkomen van € 50.000,00. De ouders hebben 1 kind dat op twee ochtenden per week naar de peutergroep gaat. Daarnaast voldoen de ouders aan de voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag (zie voor de voorwaarden de site van de Belastingdienst). Ze ontvangen per maand een toeslag van € 181,00, op jaarbasis € 2.172,00. Zelf betalen deze ouders voor de peutergroep € 50,20 per maand, op jaarbasis € 602,40.

Voorbeeld 3:

Stel ouder 1 verdient € 15.000,00 per jaar en ouder 2 € 5.000,00 per jaar. Samen hebben ze dan in 2020 een inkomen van € 20.000,00. De ouders hebben 1 kind dat op twee ochtenden per week naar de peutergroep gaat. Daarnaast voldoen de ouders aan de voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag (zie voor de voorwaarden de site van de Belastingdienst). Ze ontvangen per maand een toeslag van € 211,00, op jaarbasis € 2.532,00. Zelf betalen deze ouders voor de peutergroep € 20,20 per maand, op jaarbasis € 242,40.

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in alle gevallen de site van de Belastingdienst Toeslagen.

 

TARIEVEN GESUBSIDIEERDE PLAATS 2020

In alle andere gevallen kunnen ouders een aanvraag indienen voor een gesubsidieerde plaats. Deze worden uitgegeven voor zover de door ons van de gemeente ontvangen subsidiemiddelen toereikend zijn. Als ouders een gesubsidieerde plaats willen aanvragen, dan kunnen zij dat doen door de verklaring op bladzijde 3 van het inschrijfformulier in te vullen en voor akkoord te ondertekenen.

jaartarief 2020 

met automatisch incasso

 

zonder automatisch incasso


Ouderbijdrage maandelijks bij

ochtend/ochtend

€   974,40

€  81,20

 

€  83,20


ochtend/middag

€   859,20

€  71,60

 

€  73,40


(extra) ochtend

€   487,20

€  40,60

€  41,60


(extra) middag

€   372,00

€  31,00

€  31,80

AUTOMATISCH INCASSEREN VAN DE OUDERBIJDRAGE

De Stichting biedt de mogelijkheid om rekeningen per automatisch incasso te voldoen. Indien ouders voor automatisch incasso kiezen, ontvangen zij korting op de tarieven.
Het formulier, waarmee ouders de benodigde gegevens voor automatisch incasso kunnen doorgeven, ontvangen zij bij de plaatsingsovereenkomst van de administratie. De betaling geschiedt per maand vooraf. Tijdens de vakanties dient dus te worden doorbetaald, omdat het jaarbedrag over 12 gelijke maandelijkse bedragen is verdeeld.
Bij het niet voldoen van de rekeningen heeft de Stichting het recht het kind de toegang tot de peutergroep te weigeren.

 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.