Bas, gezond bezig

Dit thema gaat over gezondheid; gezond eten en gezond bewegen. In samenwerking met Plus Hofland en de onderbouw van De Parel willen we dit thema gaan uitwerken en stil staan bij het onderwerp “Wat is nu eigenlijk gezond ?”  De verschillende activiteiten zullen bij dit thema aansluiten.

Taalontwikkeling:                                                                                                                 

Voor de taalontwikkeling gaan we gebruik maken van verschillende prentenboeken. Te denken valt aan: “Fiet wil rennen”, “Wij gaan op berenjacht”, Tijn in de winkel”, “Springen, spelen en sporten met Nijntje” e.d.  

boek 1

                                                          

Woorden die o.a. hierbij aan bod komen zijn:

Voeding, huppelen, tomaten, gezond(heid), dansen, paprika, bewegen, springen, komkommer, fit zijn, jacht, kweken, gezond eten, lichaamsdelen (knie, schouders, e.d.), gieter, sporten, fruit (appel, peer, druiven e.d.), oogsten, buiten spelen, judo, groeten, rennen, gezond/ongezond, aarde, zon en water.

 

boek 2

 

En alle andere woorden die in de boekjes en gesprekken naar voren komen.

We gaan met de kinderen kringgesprekken houden over wat het woord: “gezondheid” betekent. Waarom is bewegen goed voor je lijf? Wat is voeding? Welke voeding is gezond en ongezond?

 

boek 3

 

Verder gaan we veel zingen en beweegspellen doen. Bijvoorbeeld:

Ik heb een brilletje al voor mijn ogen, om te zien wie er dansen mogen (2x), om te zien ik dans met jou! Tralalalalalalalala Tralalalalalala

 

boek 4

 

Schipper mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan ook tol betalen, ja of nee?

Ik stond laatst in een poppenkraam
O, o, o
Daar zag ik mooie poppen staan
Zo, zo, zo
De poppenkoopman ging op reis
de poppen raakten van de wijs
Ze deden allemaal zo
ze deden allemaal zo
ze deden allemaal zo

Cognitieve ontwikkeling:                                                                                                   

Het is de bedoeling dat we een aantal planten naar binnen halen om deze te verzorgen. Te denken valt aan een tomatenplant, paprikaplant en aardbeienplant. Deze gaan we samen verzorgen. We gaan bespreken wat een plant nodig heeft om te groeien.  We gaan samen met de kinderen het proces bekijken, bespreken en het resultaat proeven.

 

tomatenplanten

Verder willen we kennis maken met verschillende vormen van bewegen. We hopen “echte” gymlessen te krijgen van een gymleraar, we gaan dansen, yoga en judo doen. Deze verschillende manieren van bewegen gaan we ervaren en beter leren kennen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling :

Op sociaal-emotioneel gebied gaan we natuurlijk veel dingen samen doen. We gaan samen lezen, kringgesprekken hebben, planten verzorgen, samen bewegen, samen overleggen en vooral lekker samen lerend spelen.

In de huishoek kan lekker gekookt worden met koksmutsen op en kookschorten aan. Natuurlijk met gezonde ingrediënten.

Motorische Ontwikkeling:

De motoriek van de kinderen gaan we op verschillende manieren stimuleren.  We gaan o.a. samen dansen en “sporten” Hierbij wordt op verschillende manieren bewogen. De kinderen gaan zich meer bewust worden van hun lichaam. Ze leren hun eigen grenzen ontdekken en kunnen nieuwe uitdagingen aangaan.

Verder gaan we knutselen met verschillende materialen. We gaan verven, plakken, tekenen, knippen, scheuren e.d.