Bas leert vormen en kleuren

Aan de hand van het boek: Elmer bespreken we het thema. De blokjes op Elmers lichaam worden met verschillende kleuren versierd.

Taalontwikkeling:

Naast het herhaaldelijk voorlezen van het boekje: Elmo zijn er ook andere boekjes (Klein wit visje en De regenboog) aan de kinderen voorgelezen. Bovendien hebben we verschillende kleurenspellen gedaan, zoals bijvoorbeeld “ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is….”.

Een ander leuk kleurenspel is: Roll & Play. Dit is een spel met een grote kleurendobbelsteen. De kinderen mogen de dobbelsteen rollen en de kleur bepaalt welke opdracht je mag doen. Bijvoorbeeld: Loei als een koe, wrijf over je buik, zing een liedje, trek een slaperig gezicht. Dit spel stimuleert naast het leren van de kleuren ook de andere ontwikkelingsgebieden, zoals de taal en motoriek.

We hebben elke dag liedjes gezongen en ook de gekleurde ballonnen die in de groep hingen zijn elke dag benoemd.

Sociaal-emotioneel:                                                                                                           

Het samen doen van spellen, het samen scheuren van papier, het samen verven, plakken, zingen e.d. valt allemaal onder de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen spelen in de huishoek, ons verkleden als politieagent of prinses, het maken van “koffie” voor de leidster, het valt onder dit ontwikkelingsgebied.

Voorbereidend rekenen:                                                                                           

Naast het benoemen van de verschillende kleuren hebben we ons best gedaan de regenboog in de juiste kleurvolgorde te beplakken. Samen met een ouder kind is een voorbeeld gemaakt, zodat de andere kinderen een houvast hadden om de kleuren in de juiste volgorde te plakken. Ook was er een boekje met de regenboog op tafel. Zo hebben de kinderen dus de kleuren in een bepaalde volgorde moeten plakken.

Verder zijn er verschillende vormen besproken. Het vierkant, de ster, de cirkel, de driehoek, het ovaal, de rechthoek en het kruis.

Sensomotorische ontwikkeling:                                                                                     

Met dit thema hebben we verschillende materialen en technieken gebruikt. We hebben met de vingers geverfd en met de kwast. We hebben geplakt met lijm en gewerkt met stro. We hebben met foamklei fotolijstjes en eitjes van piepschuim (Hooge Werf) bekleed. We hebben vliegerpapier gescheurd en opgeplakt. Zo zijn er verschillende materialen door onze handjes gegaan.

elmer verven twee jongetjes