Carnaval

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Samendoen en plezier beleven. Rekening houden met elkaar.

Verkleden en schminken.

 

Spel en beweging:

Dansen, imiteren van lichaamsbewegingen. – spelen met ballonnen – muziek maken.

 

Taalontwikkeling:

Voorlezen uit het prentenboek: “Kaatje viert Carnaval” Benoemen lichaamsdelen.

 

Senso motorische ontwikkeling:

We knutselen een ‘Muziek koker van een wc- rol’.

Het leren omgaan met fijn materiaal, kwast en papier. De eigenschappen leren kennen en voelen van verschillende materialen zoals lijm, papier en rijst.

We oefenen de fijne motoriek en rijgen een ‘ketting’ van chips.

carnaval