De Blokkendoos

 • slides de blokkendoos
 • slides de blokkendoos2
 • slides de blokkendoos3
 • slides de blokkendoos4
 • slides de blokkendoos5
 • slides de blokkendoos6
 • slides de blokkendoos7
 • slides de blokkendoos8
 • slides de blokkendoos9

Naamloos-1

Adres:
Sleedoorn 40
3171 PN Poortugaal
Telefoon: 06-17595842
LRK nummer 13 31 95 466

Openingstijden vanaf 1 augustus 2020:

Ochtend 08:15 – 12:15 uur

Middag 13:00 – 15:30 uur

Groepen:
Groep Paars: maandagmorgen en woensdagmorgen;
Groep Oranje: dinsdagmorgen en donderdagmorgen;
Groep Blauw: dinsdagmiddag en vrijdagmorgen.

 

Het team van De Blokkendoos bestaat uit: Silvana van den Driesche, Bea Rooimans en Carola Simonse (pm+).

Waar staan we voor?

Wij zien de peutergroep als een verlengstuk van thuis. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen die aan de peuteropvang worden toevertrouwd. Daarom zorgen wij voor een gezellige, en tegelijkertijd veilige en geborgen sfeer, zodat uw peuter zich optimaal kan ontwikkelen.

We besteden veel aandacht aan het wennen. Als een peuter voor het eerst op de peuteropvang komt, is dat best spannend. De leiding en de groep zijn immers onbekend voor de peuter. We begeleiden dit wenproces zo goed mogelijk. Zeker als het wennen veel moeite kost, overleggen we met de ouders hoe we het kind zoveel mogelijk houvast kunnen bieden.

Alleen als kinderen zich in de groep geaccepteerd voelen, kunnen zij op ontdekking uitgaan. Daarom vinden wij het aanleren van sociaal gedrag heel belangrijk. We bieden veel ruimte voor vrij spel, want juist daarbij is er veel ruimte om sociaal gedrag te oefenen en te ontdekken dat een ander niet altijd hetzelfde wil als jij. Ook peuters kunnen al veel zelf oplossen, soms met een beetje hulp van de juf.

Hoe doen we dat?

De groepsruimte van De Blokkendoos is zo ingericht dat de kinderen zich prettig voelen. De indeling is overzichtelijk, zodat de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze leuk vinden om mee te spelen. Ze kunnen het materiaal ook zelf pakken en weer opruimen. Dit werkt stimulerend op hun spel en ontwikkeling.

De taalontwikkeling bevorderen we door voorlezen, zingen en kringgesprekjes. We werken regelmatig thema’s uit en besteden aandacht aan alle feesten. Daardoor bieden we de peuters een grote verscheidenheid aan taal, waaruit de kinderen dat kunnen oppikken waar zij aan toe zijn.

We hebben ook veel aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling, zoals gymnastiek en dansen in de speelhal en fietsen op het buitenspeelterrein. De fijne motoriek en creativiteit worden gestimuleerd met het aanbod van verven, plakken en kleien.

Tijdens de speelmorgen of speelmiddag kijken wij veel naar het gedrag en spel van de kinderen. Zo kunnen we constateren op welke gebieden het kind nog wat ondersteuning nodig heeft. Door deze werkwijze proberen we elke peuter optimaal voor te bereiden op de overstap naar de kleutergroep van de basisschool.

Wat verwachten we van u?

Als uw kind nog niet speelt bij De Blokkendoos, hopen wij u met bovenstaande een idee te hebben gegeven over onze manier van werken. Natuurlijk bent u van harte welkom om even langs te komen op onze locatie en uw vragen te stellen. Wij vertellen u graag over onze manier van werken. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken via 06-17595842.

Als uw kind al wel bij De Blokkendoos speelt, dan vinden wij het prettig als u onderstaande aandachtspunten goed leest.

Ziekte en afwezigheid

Wanneer uw kind ziek is of wanneer kan hij/zij om een andere reden niet kan komen spelen, wilt u dan voor aanvangstijd van de groep even met ons bellen? In de ochtend is dit voor 08.15 uur en in de middag voor 13.00 uur. Wanneer uw kind niet echt ziek is, maar ook niet helemaal gezond, vertel dit dan even aan de pedagogisch medewerkers bij het brengen, en zorg dat u bereikbaar bent. Vaak helpt de afleiding het kind om zich iets prettiger te voelen, maar mocht het niet gaan, dan moet hij/zij eerder naar huis kunnen.

Bij besmettelijke ziekten houden wij ons aan de adviezen van de GGD en kan het zijn dat uw kind niet op de peutergroep mag komen. Thuis is dan gewoon de beste plek om beter te worden. Ook bij koorts, dusdanig ziek zijn dat 1 op 1 verzorging nodig is, is uw peuter het liefste thuis bij u.

U begrijpt dat wij hoofdluis graag weg houden uit de groep. Mocht uw kind hoofdluis hebben, dan moet u dit eerst behandelen. Daarna mag uw kind gewoon komen. Laat de pedagogisch medewerkers alstublieft wel weten dat uw kind hoofdluis heeft, zodat we kunnen proberen verdere verspreiding tegen te gaan. En weet: schaamte is onnodig, hoofdluizen komen het liefst op schone hoofdjes! Voor informatie over het behandelen van hoofdluis kunt u kijken op https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis.

Eten, drinken en traktaties

Wij verwachten dat uw peuter gegeten heeft voordat hij/zij naar De Blokkendoos komt. Op het afgesproken tijdstip ruimen wij op en krijgen de peuters melk en een kaakje/koekje van de pedagogisch medewerkers. Verder mag er op de groep niet gegeten of gedronken worden. Wanneer uw peuter koemelkallergie heeft of melk echt niet lust, dan schenken wij siroop als alternatief. Wanneer peuters jarig zijn, vieren wij dit uitgebreid op de groep en mag de jarige natuurlijk trakteren. We vinden het heel fijn als de traktatie klein en gezond is. Voor leuke gezonde ideeën kunt u kijken op http://www.gezondtrakteren.nl/. Soms zijn er peuters met allergieën op de groep. De pedagogisch medewerkers kunnen u vertellen of er in de groep van uw kind peuters zijn die bepaalde voedingsstoffen niet mogen. U als ouder bent van harte welkom bij de viering van de verjaardag van uw kind op de groep. Wij vragen u tijdig met de medewerkers te overleggen, wanneer de verjaardag op de peutergroep gevierd kan worden.

Samenwerking

Peuterspeelzaal De Blokkendoos is gehuisvest in christelijke basisschool De Parel en werkt nauw samen met deze basisschool. Via bijgaande button kunt u klikken naar de website van basisschool De Parel:

Naar de website van basisschool De Parel

Zorgen en vervelende gebeurtenissen

We hopen dat uw peuter een voorspoedige ontwikkeling doormaakt en een fijne tijd heeft bij De Blokkendoos. Wanneer de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken of er iets vervelends gebeurd is, dan zullen zij dit altijd met u bespreken. Maakt u zich zelf zorgen of vindt u dat er iets vervelends is gebeurd? Bespreek dit dan alstublieft, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Aan het eind van de peuterperiode, wanneer uw peuter de overstap naar de basisschool gaat maken, wordt u door de groepsmedewerkers uitgenodigd voor een overdrachtsgesprek. Het overdrachtsformulier, dat met uw kind meegaat naar de nieuwe school, wordt dan met u besproken.

Koffieochtend

Elke eerste ochtend van de maand houden wij normaal gesproken koffieochtend op de groep. U kunt dan een kopje koffie of thee nuttigen en een half uurtje van uw peuter genieten of een praatje maken met andere ouders of de pedagogisch medewerkers. Nu, met alle richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus, kunnen er tijdelijk geen koffieochtenden gehouden worden.

Wij hopen dat uw peuter en u een fijne en onvergetelijke peutertijd op De Blokkendoos zullen hebben!

Bekijk hier het GGD Rapport
 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.