Doelstelling Stichting Peuterwerk Albrandswaard

Wat doen wij en voor wie?

Spelenderwijs stimuleren wij de ontwikkeling van peuters van 2 tot 4 jaar, zodat zij optimaal worden voorbereid op de basisschool. De kinderen ontdekken hun mogelijkheden op een veilige manier. We helpen ze waar nodig, en bevorderen hun zelfstandigheid waar het kan.

Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn welkom op één van onze 5 locaties voor peuteropvang. In elke groep, van maximaal 15 of 16 peuters, zorgen twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers allereerst voor een veilige basis: we willen dat elk kind zich veilig, geborgen, en gezien voelt. We besteden heel veel aandacht aan het leren op een prettige manier met elkaar om te gaan. Ook zorgen we voor houvast door een vast dagritme. In een veilige groep mag ieder kind zichzelf zijn en ontstaat het vertrouwen om op ontdekking uit te gaan.

Hoe werken wij?

Het is belangrijk dat uw kind zich in de peutergroep veilig, geborgen en begrepen voelt. Dé basis om allerlei nieuwe indrukken op te doen en op verkenning uit te gaan. Basisvoorwaarden hiervoor zijn aandacht, een gevoel van geborgenheid en houvast. De houding van de pedagogisch medewerkers, de inrichting van de ruimte en indeling van het dagdeel spelen daarom een grote rol.

Onze pedagogisch medewerkers hebben kennis van diverse pedagogische stromingen. Op iedere locatie leggen we net wat andere accenten in de benadering van de kinderen, en in de activiteiten. Zo kunt u als ouder kiezen voor wat het beste aansluit bij uw ideeën en uw kind.

Binnen onze organisatie hebben wij een pedagogisch beleidsmedewerker. Zij bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid en draagt zorg voor de juiste uitvoering hiervan op de werkvloer. Zij coacht de pedagogisch medewerkers in hun professionele ontwikkeling, iets wat wij belangrijk vinden. Dit doet zij individueel en in teamverband.

Op onze groepen kunnen wij kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand extra’s bieden. Wij werken op alle groepen met de V.V.E.-methode “Doe meer met Bas”.

Bekijk hier ons pedagogisch beleidsplan
 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.