Dottie’s eieren en Dottie’s kuikens

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Samen spelen, samen werken, rekening houden met elkaar en samen plezier beleven tijdens de verschillende activiteiten.

 

Taalontwikkeling:

Binnen dit thema staan een tweetal prentenboeken centraal:

Dottie’s eieren en Dottie’s kuikens.

eieren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuikens

Woorden die we dit thema gebruiken:

de kip  – het nestje –  het kuiken – het kippenhok – het Paasfeest – het ei – de haas – de eieren – benoemen van kleuren

 

Senso motorische ontwikkeling:

‘Paashaas’ knutselen: Het leren omgaan met fijn materiaal, kwast en prikpen. De eigenschappen leren kennen en voelen van verschillende materialen zoals papier, lijm en watten.

 

Voorbereidend rekenen:

Memory: De kip en het ei hebben dezelfde kleur of hetzelfde patroon. Welk ei hoort bij welke kip?

Eieren sorteren van groot naar klein?

Eieren zoeken: In welk doosje hoort het ei? Kunnen de peuters de eieren sorteren op kleur en hoeveel eieren passen er eigenlijk in het doosje?

Het eier-tel-spel: Gooi met de dobbelsteen en tel het aantal stippen. Doe precies zoveel eieren in de eier-doos.

begrippeneieren groot