Gezond en ongezond eten met Bas

Sensomotorische ontwikkeling: we hebben een appel geverfd, kleurplaten gekleurd en gezond/ongezond eten uitgeprikt. Dit bevordert de motorische ontwikkeling.

 

Taalontwikkeling: we hebben boekjes voorgelezen, kringgesprekken gevoerd, samen fruit geteld en gesorteerd en liedjes gezongen over het thema.

Sociaal emotioneel: we hebben samen gepraat over gezond/ongezond eten, we hebben verteld welke groeten/fruit we lusten en welke niet, we hebben winkeltje gespeeld en zijn met de groepen appels gaan plukken in de boomgaard.

 

Voorbereidend rekenen: we hebben met de kassa gespeeld, geld uitgewisseld, fruit en groente geteld en gesorteerd.

kassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appels tellen