Grote schoonmaak!!!!

Het was weer tijd voor de grote schoonmaak op peuteropvang De Speeldoos.

Elke dag spelen veel peuters met al het speelgoed op de groep en regelmatig houden we daarom een grote schoonmaak, zodat al het speelgoed en de speelruimte weer hygiënisch en stofvrij zijn. De peuters kunnen dan weer spelen in een goede omgeving waar hopelijk de ziektekiemen zo min mogelijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Voor zo’n grote schoonmaak is het prettig als de ouders actief mee helpen.

Via een intekenlijst konden de ouders zich opgeven om op donderdagavond 23 mei te komen helpen. Hier werd goed op gereageerd en ouders die waren verhinderd boden aan om thuis het speelgoed schoon te maken. U begrijpt het: vele handen maken goed en snel schoon. Op donderdagavond kwamen zowel de moeders als de vaders schoonmaken, gewapend met een emmer en een sop doek, gingen we met zijn allen aan de slag.

De lokalen, speelhal, speelgoed, puzzels, tafels, stoelen, toiletten en de keuken: overal en alles werd schoon gemaakt. Het schoonmaken is ook goed voor de ouderparticipatie, ouders ontmoeten elkaar en praten over hun kinderen, adviezen en tips worden uitgewisseld.

Na goed een uur met elkaar te hebben gesopt was locatie De Speeldoos weer spik en span. Iedereen bedankt………………..!!!

schoonmaak