Koningsdag op De Speeldoos

Voor de meivakantie werd er op De Speeldoos veel geknutseld en natuurlijk werd daarbij Koningsdag niet vergeten. Maar hoe leg je aan een peuter uit wie de koning is en wat hij doet.

We hebben dat gedaan aan de hand van een mooie themaposter met afbeeldingen van de Koning, Koningin en hun dochters. Ook de Nederlandse vlag, het paleis en de gouden koets ontbraken niet. In het kader van de V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse Educatie) hebben we tijdens dit thema de themaposter en de daarbij horende thema woorden regelmatig herhaald.

En herhaling werkt want na een aantal dagen wisten de peuters wie onze Koning was.

Ook de ouders gaven feedback over dit thema en waren trots, want hun peuter had tijdens het eten verteld wie de koning van Nederland was. Elke peuter mocht een gouden kroon plakken en ze konden daarbij kiezen of ze een koning, koningin, prins of prinses wilde zijn. Zo waren onze peuters klaar voor het vieren van Koningsdag!

kinderen met kroon

 

 

 

 

kroon