Nieuws Stichting Peuterwerk Albrandswaard

Sluiting peutergroepen i.v.m. coronavirus

Zondagmiddag 15 maart om 17.30 uur heeft de regering een persconferentie gegeven om aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus bekend te maken. Vermoedelijk heeft u deze persconferentie gezien en bent u er al van op de hoogte dat de scholen en de kinderopvang in ieder geval tot en met 6 april gesloten moeten worden. Dat betekent dat onze locaties voor dreumes- en peuteropvang vanaf morgen dus dicht zullen zijn.

 

Tijdens deze persconferentie werd duidelijk gemaakt dat kinderen van ouders, die in cruciale beroepen werken zoals politie en verpleging en dergelijke, wel naar school of opvang moeten kunnen gaan. Dit is om te voorkomen dat deze ouders hun beroep niet kunnen uitoefenen, omdat zij geen opvang voor hun kind of kinderen hebben.

Mocht dit voor u gelden, dus bent u een ouder die werkzaam is in een dergelijk cruciaal beroep en komt u nu in de problemen doordat u geen opvang voor uw kind heeft, dan hoop ik dat u mij hierover via een email naar info@peuterwerk-albrandswaard.nl wilt berichten. In principe gaan wij ervan uit dat u dan opvang nodig heeft op de dagdelen waarop uw kind nu ook al onze peutergroepen bezoekt. Mocht dit anders zijn, wilt u dit dan ook in het bericht aangeven a.u.b.

Het is onze bedoeling om op één van onze locaties op de dagdelen, waarop ouders in cruciale beroepen behoefte hebben aan opvang, een peutergroep te gaan draaien. Dit betekent helaas dan wel dat de kans groot is dat dit niet op de eigen locatie zal zijn en ook niet met de voor uw kind bekende groepsleiding.

De via het genoemde emailadres aangegeven behoefte zal op maandag 16 maart geïnventariseerd worden en de betreffende ouders zullen dan over de benodigde opvang voor de komende weken geïnformeerd worden.

Voor de door de overheid bedoelde cruciale beroepen kunt u kijken op het overzicht op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Mocht er reden zijn om nieuwe informatie met u te delen, dan zal dit uiteraard via email gebeuren. Zodra onze locaties weer open mogen en er weer op onze dreumes- en peutergroepen gespeeld kan worden, ontvangt u hierover uiteraard direct bericht.

 

Laten we hopen dat al deze maatregelen tot resultaat hebben dat de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk beperkt wordt en dat u over een aantal weken weer veilig en gezond met uw kind naar onze groepen kunt komen.

 

Lees verder...

Aangescherpte richtlijnen coronavirus

Het RIVM heeft de richtlijnen voor het coronavirus aangescherpt. U heeft hier ongetwijfeld kennis van genomen. De aangescherpte richtlijnen tegen verspreiding van het coronavirus, waren reden voor onze organisatie om de ouderavond van 12 maart af te gelasten en naar een later datum te verzetten. T.z.t. ontvangt u hiervoor weer een uitnodiging.

 

Op dit moment blijft het belangrijk om zowel thuis als in de peutergroep goede hygiënische maatregelen te nemen:

 • Wanneer uw kind niest, probeer uw kind dan zoveel mogelijk in papieren zakdoeken te laten niezen en gooi het zakdoekje daarna weg;
 • Wanneer uw kind hoest, probeer uw kind aan te leren dat het in de holte van de elleboog hoest;
 • Laat uw kind regelmatig de handen wassen en bij voorkeur een papieren doekje gebruiken;
 • Leer uw kind om zo weinig mogelijk neus, mond en gezicht aan te raken;
 • Wij zullen in de peutergroepen dezelfde hygiënische maatregelen nemen en de lokalen regelmatig ventileren en deurklinken e.d. regelmatig schoonmaken;
 • Wij schudden zo weinig mogelijk handen. In ons werk blijft dit lastig, het is immers soms nodig een peuter bij de hand te nemen om het aan te moedigen in een bepaalde hoek te gaan spelen bijvoorbeeld.

 

In aanvulling op bovenstaande hygiënische maatregelen hanteren wij vanaf nu ook de volgende richtlijnen:

 • Onze peutergroepen blijven gewoon open. Kinderen vormen niet de groep met de hoogste risico’s blijkt uit de berichtgeving van het RIVM, die ons ook adviseert gewoon open te blijven;
 • Wanneer uw kind verkouden is, hoest of koorts heeft, willen wij u vragen uw kind thuis te houden totdat deze klachten voorbij zijn;
 • Het is verstandig uw kind ook thuis te houden, wanneer een broertje of zusje verkouden is, hoest of koorts heeft;
 • Wanneer u uw peuter naar de groep brengt, vragen wij u zoals u gewend bent even kort met hem of haar te spelen en dan afscheid te nemen en de groepsruimte te verlaten. Vermijd a.u.b. groepsgesprekken, samenscholing met andere ouders;
 • Op sommige locaties zijn ouders of grootouders uitgenodigd om een gedeelte van de ochtend aanwezig te zijn op de peutergroep vanwege de afsluiting van het VVE-thema. De aanwezigheid van een grote groep volwassenen op de groep vermijden wij voorlopig uit voorzorg. Dergelijke thema-afsluitingen kunnen dus geen doorgang vinden;
 • Op sommige locaties maakten de groepen soms een uitstapje naar de 50+ groep of naar het bejaardencentrum. Omdat juist ouderen met een kwetsbare gezondheid tot de groep met een hoog risico behoren, worden dergelijke uitstapjes voorlopig niet ondernomen;
 • Zo zullen eventuele koffieochtenden op de groepen voorlopig niet plaats vinden;
 • Onze dreumesgroepen op de locaties Tinkerbell en De Speeldoos worden normaliter bezocht door kinderen samen met een begeleider, dus een ouder of grootouder. Wij kiezen ervoor om met ingang van komende week, dus vanaf 16 maart, deze dreumesgroepen tijdelijk niet meer te laten samenkomen. Wij vinden het heel jammer dat wij dit besluit moeten nemen, maar doen dit uiteraard om erger te voorkomen. Zodra het RIVM bericht geeft dat dergelijke maatregelen niet meer nodig zijn, zullen de dreumesochtenden weer gehouden worden.

 

 

U kunt zelf voor actuele informatie op de website van het RIVM kijken: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

 

Lees verder...

Ouderavond is afgelast en verzet naar latere datum

Op donderdagavond 12 maart zou de ouderavond van S.P.A. gehouden worden. Vanwege het die middag afgegeven advies om grote evenementen af te gelasten, hebben wij besloten om de ouderavond niet door te laten gaan.

Mogelijk klinkt het overmoedig om de ouderavond een groot evenement te noemen, maar deze ouderavond heeft lage prioriteit en kan tenslotte ook op een later moment gehouden worden.

T.z.t. zult u dus weer een uitnodiging van ons ontvangen en wij hopen dan op uw komst.

 

Elke dreumes en peuter heeft voor “de kunstmarkt voor het goede doel” een kunstwerkje gemaakt. In plaats van op de kunstmarkt na de ouderavond kunt u dit werkje nu gewoon op de groep kopen. Wij hopen nog steeds op een prachtig bedrag voor het goede doel: Stichting van mij voor jou!

 

Wij hopen dat u begrip heeft voor het niet houden van onze ouderavond. Op een later tijdstip zullen wij u weer uitnodigen.

Lees verder...

Coronavirus en richtlijnen peuteropvang

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, kinderopvangorganisaties, scholen en andere organisaties. Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar de kinderopvang of naar school moeten brengen. Of scholen die niet goed weten of een kind, dat in China is geweest (of een ander gebied waar het coronavirus is vastgesteld) gewoon naar school moet komen of juist misschien beter thuis kan blijven. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Op dit moment is het niet nodig om maatregelen te nemen op kinderdagverblijven, scholen e.d. Dus ook voor onze locaties geldt dat er geen reden is om maatregelen te nemen.

 

De GGD volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doet zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden ook goed geïnformeerd door de GGD. De GGD zal ook ons informeren, wanneer er maatregelen genomen moeten worden.

 

Bij een (nieuwe) besmetting van coronavirus wordt de patiënt altijd in isolatie geplaatst. Dit kan thuis of in een ziekenhuis. Daarna wordt er gekeken met wie deze patiënt in de besmettelijke periode contact heeft gehad (contactonderzoek). Eventueel worden deze contacten ook gemonitord en zo nodig onderzocht. Mocht een locatie van S.P.A. dan als contact uit dit onderzoek naar voren komen, dan zal de GGD ons adviseren over de te nemen maatregelen. En uiteraard zult u hierover dan geïnformeerd worden.

 

Op dit moment is het belangrijk om zowel thuis als in de peutergroep goede hygiënische maatregelen te nemen:

 • Wanneer uw kind niest, probeer uw kind dan zoveel mogelijk in papieren zakdoeken te laten niezen en gooi het zakdoekje daarna weg;
 • Wanneer uw kind hoest, probeer uw kind aan te leren dat het in de holte van de elleboog hoest;
 • Laat uw kind regelmatig de handen wassen en bij voorkeur een papieren doekje gebruiken;
 • Leer uw kind om zo weinig mogelijk neus, mond en gezicht aan te raken;
 • Wij zullen in de peutergroepen dezelfde hygiënische maatregelen nemen en de lokalen regelmatig ventileren en deurklinken e.d. regelmatig schoonmaken.

 

U kunt zelf voor actuele informatie op de website van het RIVM kijken: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Lees verder...

Schoenendoosactie

Op zaterdag 23 november was het al vroeg een drukke boel bij de Maranathakerk in Rhoon. Hier stonden namelijk stapels prachtig versierde schoenendozen klaar voor transport. Om dit grote aantal dozen bij elkaar te krijgen is er heel hard gewerkt door heel veel kinderen en volwassenen. Zo hebben de kinderen van de Don Bosco en de Julianaschool flink hun best gedaan. Ook de peuters en dreumesen van Stichting Peuterwerk Albrandswaard hebben hun beste beentje voor gezet. Samen met nog wat andere dorpsgenoten kunnen we 513 kinderen erg blij gaan maken.

Op de dag van het transport zijn er 5 volgeladen auto’s richting het verwerkingscentrum in Zuidland gereden. Binnenkort zullen ze in een grote trailer naar Moldavië gebracht worden waar ze rond de Kerst worden uitgedeeld.

De organisatie van actie schoenendoos wil iedereen die aan dit mooie project heeft deelgenomen heel hartelijk bedanken!

foto's auto's (002)

 

 

foto schoenendozen (002)

Lees verder...

S.P.A. werkt mee aan actie Schoenendoos i.v.m. 25-jarig bestaan

De afgelopen weken is er door de peuters en dreumesen van Stichting Peuterwerk Albrandswaard heel hard geknutseld. De schoenendoosactie van Actie4kids stond namelijk op het programma. Elk jaar organiseert Actie4kids deze schoenendoosactie. Dit jaar zelfs voor de 25e keer! Ook wij als Stichting Peuterwerk Albrandswaard vieren dit jaar ons 25 jarig bestaan dus dat maakt de actie extra feestelijk.

Vol enthousiasme is er dan ook geverfd, geplakt en gekleurd met als resultaat ruim 80 versierde en goed gevulde schoenendozen. Ondanks de jonge leeftijd van onze peuterspeelzaalbezoekertjes snapten de peuters al goed wat de bedoeling was namelijk kinderen blij maken die het niet zo goed en makkelijk hebben als wij hier in Nederland. Veel peuters zijn thuis met hun ouders op zoek gegaan naar speelgoed om in de schoenendoos te stoppen. Vol trots lieten ze op de groep zien wat ze mee gebracht hadden. Zorgvuldig werden alle spulletjes vervolgens eerlijk door de peuters verdeeld over de dozen. Zo leerden de peuters alles over delen, elkaar helpen en iets voor een ander over te hebben. We hopen dan ook dat we door dit project bij veel kinderen een lach op het gezicht kunnen toveren. De dozen gaan naar kinderen in Sierra Leone, Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië en Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

foto actie schoenendoos 2019 (002)

Lees verder...

Stichting Peuterwerk Albrandswaard bestaat 25 jaar!!!!

Foto Bas

 

Op 14 oktober 1994 zijn de drie toenmalige peuterspeelzalen in Albrandswaard gefuseerd. In latere jaren zijn daar nog twee peuterspeelzalen aan toegevoegd. Op 14 oktober 2019 bestaat S.P.A. dus 25 jaar en dat willen wij met de peuters van alle vijf locaties vieren. Niet op één dag, niet in één week, maar het hele seizoen willen wij op verschillende manieren vieren dat wij al zo lang bestaan.

Wij willen dat doen door in de weken rond 14 oktober te werken met de peuters over het thema Feest. Bas is daarbij jarig en misschien trakteert hij wel?

Ook doen wij mee aan de schoenendoosactie. Met onze peuters gaan wij schoenendozen vullen, die bestemd zijn voor kinderen die in heel andere omstandigheden moeten opgroeien dan onze peuters hier in Albrandswaard.

Begin volgend jaar gaan wij koekjes bakken voor de eenzame ouderen in Albrandswaard. Onze peuters gaan de koekjes langs brengen met de groep van hun peuterspeelzaal of met hun ouders. Wij willen hiermee de ouderen in onze gemeente dus niet vergeten en hen een gezellig bezoekje brengen.

En dan wordt het later in dit seizoen nog groot feest. Hoe en wat is nog een geheim, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang!

 

Lees verder...

E.H.B.O.-training voor pedagogisch medewerkers

Op woensdagavond 9 oktober werd weer de jaarlijkse E.H.B.O. training gehouden voor de pedagogisch medewerkers van S.P.A. Zoals elk jaar werden in theorie allerlei onderwerpen besproken, maar werd er ook geoefend met stabiele zijligging, het reanimeren en het gebruik van een AED. Wij ervaren dit als heel zinvolle avonden. Sommige collega’s nemen al jaren aan deze trainingsavonden deel en toch blijkt elke keer weer, dat er weer iets nieuws is geleerd. We hopen allemaal deze vaardigheden nooit in het echt te hoeven gebruiken, maar toch is het fijn om de basiskennis geleerd te hebben.

EHBO1EHBO2

Lees verder...
 • Contact

  Janneke Timmer
  Postadres : Forum 112, 3176 TC Poortugaal
  Telefoon : 010 - 501 19 50 op maandag en donderdag tussen 09.00 en 11.00 uur
  Emailadres : info@peuterwerk-albrandswaard.nl
  Tijdens de schoolvakanties is de administratie gesloten.