Peuters Pinokkio leren alles over kikkers

pinokkio kikkers

Het nieuwe thema voor de komende weken is “KIKKERS”.

Het leuke is dat onze naastgelegen basisschool ook over dit thema werkt.

We zullen elkaars lokaal vast een keertje opzoeken om even bij elkaars “kikkerthema” te kijken……

Niet alleen de kikker komt aan bod, maar we leren en werken ook over de kikkervisjes en over kikkerdril. We maken verschillende werkjes die we bundelen in “ons eigen kikkerboekje”, maar we beginnen met het knutselen van een zelfgemaakte kikker uit de boeken van Max Velthuijs.

Van de klei maken we leuke groene klei-kikkers!

En natuurlijk hebben we een bak met “donderkopjes” in ons lokaal staan. Alle kinderen vinden dit super interessant en drommen elk dagdeel om deze bak om naar onze logees te kijken. Ook d.m.v. boeken bekijken we het proces van kikkerdril tot kikker.

De woorden: de kikker, het kikkervisje, de sloot, de kikkerdril, de pootjes, de staart, groeien en het schepnet staan centraal en komen ook regelmatig aan bod in de kleine kringen en in de rijmpjes en liedjes die we met elkaar zingen.

Ook worden er weer veel boeken bekeken en voorgelezen. Hiermee worden de peuters uitgedaagd om taal te gebruiken en ontstaan er leuke kringgesprekjes.

Op rekengebied tellen we de sprongen van de grote kikker die door de kring springt. En natuurlijk springen we achter de kikker aan door het lokaal.

Ook bekijken we leliebladeren en tellen we de bladeren. Welk lelieblad is het grootst en welke het kleinst?

 

kikker-header-kidshelden We leren versjes als:

Dag kleine kikker!

Dag kleine kikker bij ons in de sloot.

Eerst was je klein, maar nu ben je groot.

Je werd als een vis uit een eitje geboren

en toen kreeg je pootjes van achter en van voren.

Je staartje werd kleiner,

het is werkelijk waar.

En toen kon je springen,

want nu ben je klaar.

Dag kleine kikker bij ons in de sloot.

Eerst was je klein, maar nu ben je groot.

Die gladde glazen knikkertjes,

zijn eitjes van de kikkertjes.

Ze drijven zomaar in het riet,

een nestje heeft de kikker niet.

En weet je wat zo grappig is?

Uit zo’n eitje komt een vis!

Die krijgt al gauw een dikke kop,

wat vind je van zo’n schrokop?

Maar ’t visje is nog niet tevree,

hij krijgt 4 pootjes, 2 aan 2.

Zijn staart gaat weg, is dat niet raar?

En dan pas is de kikker klaar!

 

Spelenderwijs leren wij heel veel en komen de taalontwikkeling, het voorbereidend rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de (senso) motorische ontwikkeling aan bod.