Samenwerking met de basisscholen!

De Speeldoos voorlezen 2

Op de basisschool CBS Het Lichtpunt is de schoolverteller in groep 4 geweest, zij heeft aan de kinderen een verhaal verteld. Daarna is de leerkracht met de kinderen zelf aan de slag gegaan om hen zelf een verhaal te laten bedenken en dit ook echt te gaan vertellen. In het kader van de samenwerking van de peutergroepen met de basisscholen in Portland, werd door de leerkracht van Het lichtpunt gevraagd of de kinderen hun eigen gemaakte verhaal bij de peuters van de Speeldoos mochten vertellen. En natuurlijk waren de basisschoolleerlingen meer dan welkom in onze peutergroepen. De kinderen hadden mooie grote tekeningen gemaakt, die als vertelplaten in de Kamishibai (vertelkastje) konden worden voorgelezen. Per groep kwamen er drie leerlingen hun eigen gemaakte verhaal vertellen. Ze vonden het best wel spannend, eerst moest alles klaar worden gezet in de goede volgorde en daarna konden ze beginnen. De peuters waren onder de indruk van wat er allemaal ging gebeuren en luisterden aandachtig en genoten van het verhaal. Aan het einde lieten de kinderen hun eigen gemaakte tekening zien. Alle peuters en de juffen bedankten de kinderen, ze hadden het heel goed gedaan. Wat leuk om o.a. op deze manier samen te werken met de basisscholen!

De Speeldoos voorlezen 1