Week van de eenzaamheid

In verband met de Week van de Eenzaamheid hebben peuters van peuterspeelzaal “De Blokkendoos” een bezoek gebracht aan bewoners van de Hooge Werf. Alle speelzalen van Stichting Peuterwerk Albrandswaard hadden hun peuters ijverig presentjes laten maken. Het presentje bestond uit een versierd katoenen tasje met daarin een mandarijn, koffiekoekjes en een groet. De mandarijnen waren gesponsord door Polak’s Tuinderij! Deze blijk van aandacht hebben de peuters buiten aan verschillende bewoners mogen overhandigen. Daarnaast hebben we gezamenlijk liedjes gezongen. Het was voor zowel de kinderen als de ouderen een waardevol moment. 

Later in de week hadden de peuters ook de bewoners van de Wanmolen met hun presentjes verrast. Deze mensen wonen met begeleiding en konden de komst van de peuters erg waarderen. 

Ook de bewoners van Villa Maya in Rhoon en het Hof van Portland konden een presentje in ontvangst nemen. We hebben op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan de Week van de Eenzaamheid.

IMG_E8953 (2)

IMG_E8932